Add Camera hoặc Đầu Ghi Hikvision Từ Xa

Bài viết sau hướng dẫn cách add Camera từ xa về đầu ghi hoặc đầu ghi DVR/NVR từ xa về đầu ghi NVR

 • Lưu ý :
  • khi add camera hoặc đầu ghi từ xa về mà tình trạng báo Online nhưng không hiển thị được hình ảnh thì phải tắt chức năng mã hóa hình ảnh.
  • để lấy tên miền hik-conect miễn phí xem bài viết : Lấy tên miền hik-connect miễn phí.
  • Để tắt mã hóa hình ảnh môt số firmware đầu ghi không tắt được bằng cấu hình trên website mà dùng app hik-connect để tắt hoặc vào menu trực tiếp từ màng hình đầu ghi để tắt.

Add Camera Trên Đầu Ghi DVR/NVR Từ Xa => Đầu Ghi NVR

Cách 1 : Dùng giao thức HIKVISION

 • Cài đặt phía đầu ghi từ xa

  • Cài đặt tên miền Dyndns cho đầu ghi ở xa hoặc dùng tên miền hik-conect miễn phí
  • Nat Server Port của đầu ghi ở xa (mặc định 8000)
  • Vào cài đặt của phần mềm Hik-Conect => Tắt mã hóa hình ảnh hoặc trên màng hình tivi vào cài đặt để tắt
 • Cài đặt camera vào đầu ghi

  • Add camera như bình thường trong đó :
  • IP Camera Address điền tên miền của đầu ghi từ xa
  • Kênh số điền số kênh của camera cần xem từ xa

Cách 2 : Dùng giao thức RTSP

 • Cài đặt phía đầu ghi từ xa

  • Cài đặt tên miền Dyndns cho đầu ghi ở xa hoặc dùng tên miền hik-conect miễn phí
  • Nat RTSP Port của đầu ghi ở xa (mặc định 544)
  • Vào cài đặt của phần mềm Hik-Conect => Tắt mã hóa hình ảnh hoặc trên màng hình tivi vào cài đặt để tắt
 • Ở đầu ghi cần Add camera

  • Vào phần quản lí camera => giao thức => tạo giao thức RTSP với Đường dẫn Stream như sau
   • Đường dẫn Stream (dòng chính) :    /h264/ch33/main/av_stream
   • Đường dẫn Stream (dòng phụ) :       /h264/ch33/sub/av_stream
  • Lưu ý :
   • ch33 là kênh số 1 trên đầu ghi => muốn lấy kênh 5 thì thay ch33 bằng ch37
   • mỗi giao thức chỉ lấy được 1 camera trên đầu ghi từ xa nếu muốn lấy kênh khác thì tạo giao thức tiếp theo và thay ch33 bằng kênh muốn lấy

Add Camera Từ Xa => Đầu Ghi NVR

Cách 1 : Dùng giao thức HIKVISION

Cách 2 : Dùng giao thức RTSP

 • Cài đặt phía camera từ xa
  • Làm tương tự như khi add camera từ đầu ghi DVR/NVR tuy nhiên :
   • Thay port RTPS của camera 1 VD : 5541 => NAT port 5541 về IP camera 1
   • Thay port RTPS của camera 2 VD : 5542 => NAT port 5542 về IP camera 2
   • ….
 • Ở đầu ghi cần Add camera

  • Làm tương tự như khi add camera từ đầu ghi DVR/NVR tuy nhiên :
   • Thay Port (mặc định 554) bằng port camera (VD 5541 hoặc 5542 ở trên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *