Thay đổi MAC và Cloud ID đầu ghi Xiongmai

Bài viết sau hướng dẫn thay đổi địa chỉ MAC  (Cloud ID sẽ thay đổi dựa theo địa chỉ Mac) cho đầu ghi Xiongmai NBD8004R-PL

Tải các file cần thiết sau :

Thay đổi địa chỉ Mac của file :

  • Mở file 491b47b8383b1cf4.bin bằng Winrar => mở file InstallDesc => Tìm dòng “HWMac” : “00:12:16:2E:70:17” và sửa lại địa chỉ Mac tùy ý => Lưu lại

Cập nhật địa chỉ Mac cho thiết bị :

Cách 1 : Dùng USB

  • Chép file General_General_NBD8008R-PL_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20190321.bin và file 491b47b8383b1cf4.bin (sau khi đã sửa địa chỉ Mac)
  • Cập nhật đầu ghi bằng Firmware General_General_NBD8008R-PL_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20190321.bin trước rồi sau đó tiếp tục cập nhật Firmware 491b47b8383b1cf4.bin

Cách 2 : Dùng PC

  • Cài đặt phần mềm DeviceManager vào máy tính
  • Cập nhật đầu ghi bằng Firmware General_General_NBD8008R-PL_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20190321.bin trước rồi sau đó tiếp tục cập nhật Firmware 491b47b8383b1cf4.bin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *